Tréningový program pre firmy

Človek pod vplyvom dlhodobo pôsobiaceho stresu nedosahuje optimálny výkon, chýba mu energia a motivácia, jeho práca môže vykazovať zvýšenú chybovosť.

 

Výhody pre zamestnávateľa

 

Biofeedback tréning zamestnancov je pre zamestnávateľa prínosom najmä z dôvodu: 

 • optimalizácie výkonu zamestnancov
 • redukcie, resp. eliminácie zlyhaní ľudského faktora, teda chybných výkonov zamestnancov, ktorí pracujú pod veľkým stresom
 • zlepšenia reakcií zamestnancov na záťažové situácie a stres
 • zvýšenia efektivity rozhodovania sa zamestnancov pod tlakom
 • redukcie vzniku civilizačných ochorení zamestnancov, zlepšenia ich zdravia, odolnosti a psychickej pohody, teda zníženia ich práceneschopnosti.

 

Program je zostavený z 3 nadväzujúcich modulov, ktoré je však v prípade záujmu možné realizovať aj samostatne. 

 

INTERAKTÍVNE ŠKOLENIE O STRESE

 

Cieľom tejto časti programu je poskytnúť účastníkom základné poznatky o strese a jeho vplyve na prežívanie, správanie, pracovný výkon a zdravie, ako aj o možnostiach jeho zvládania. V prípade nadväznosti ďalších modulov bude účastníkom v rámci tohto školenia vysvetlená tiež podstata biofeedback metódy, jej účel, priebeh merania stresového profilu a tréningov.Školenie je realizované v rozsahu 6 hodín pre 10 – 12 účastníkov. 

 

STRESOVÝ AUDIT

 

Ide o meranie tzv. individuálneho stresového profilu, ktorý umožní účastníkom identifikovať ich typické vzorce reaktivity počas stresu a zotavenia sa po strese. Každý účastník spozná, ako sa stres prejaví na jeho psychofyziologických hodnotách, s vysvetlením, ako môže tento vzorec ovplyvňovať jeho výkon a zdravie z dlhodobého hľadiska. Stresový audit mu zároveň ukáže, ako je jeho telo schopné sa po strese zotaviť. Súčasťou tohto modulu je tiež ukážka jedného biofeedback tréningu pre každého klienta a vypracovanie  správy o individuálnom stresovom profile a výsledkoch prvého tréningu. Celý proces stresového auditu trvá približne 2,5 – 3 hodiny na každého účastníka. 

 

BIOFEEDBACK A/ALEBO NEUROFEEDBACK TRÉNINGY

 

Prostredníctvom individuálne nastavených biofeedback a/alebo neurofeedback tréningov si účastníci najmä:

 • zvýšia celkovú stresovú odolnosť
 • zredukujú chybné reakcie a pracovné zlyhania
 • zredukujú negatívne dôsledky stresu na ich zdravie a pracovný výkon
 • znížia riziko syndrómu vyhorenia
 • zvýšia svoju funkčnú kapacitu mozgu, zlepšia svoju pamäť a koncentráciu
 • zvýšia celkovú psychickú pohodu a zdravie

 

Ako prebieha tréning ? 

 

Pri tréningu nejde len o použitie prístrojovej metódy, ale o komplexný a individuálny prístup ku každému klientovi, vrátane jeho edukácie. Tréning je preto realizovaný individuálne a vždy vychádza zo základného posúdenia každého klienta. Jedno sedenie trvá približne 40 – 50 minút. Počet tréningov je individuálny, závisí na cieli, ktorý je potrebné dosiahnuť, na závažnosti problému, či na veku. Pri biofeedbacku sa pohybuje spravidla v rozmedzí 5 – 10 sedení, pri neurofeedbacku 20 – 30 sedení. Tréning je ideálne realizovať 1 – 3x za týždeň.

 

Biofeedback je určený najmä pre ľudí, ktorí:

 

 •  sú často pod veľkým stresom
 •  pracujú mnoho hodín denne, na pozícii, ktorá vyžaduje veľké nasadenie a sústredenie
 •  chcú podávať dobrý pracovný či športový výkon
 •  chcú mať optimálnu kontrolu nad svojimi telesnými aj duševnými schopnosťami
 •  chcú zlepšiť svoje reakcie na náročné situácie a stres
 •  chcú lepšie zvládať trému (napr. pri skúškach) a nepríjemné úzkostné stavy či fóbie
 •  chcú zharmonizovať svoje telesné reakcie, myslenie a emócie
 •  chcú zredukovať negatívne dôsledky stresu na ich zdravie a predísť tak vzniku civilizačných ochorení
 •  chcú zlepšiť svoje zdravie, odolnosť a psychickú pohodu

 

Tréningy pomáhajú dosiahnuť optimálny stav, v ktorom bude vaše telo, myseľ a emócie fungovať v harmonickom stave. Naše profesionálne prístroje vám pomôžu pri nácviku techník a informujú vás o tom, nakoľko je váš organizmus schopný zvládať stres a záťaž. 

 

 

 


Biofeedback

Je použitie prístrojovej techniky na zobrazenie psychofyziologických procesov, ktoré si jedinec obvykle neuvedomuje, a ktoré môže dostať pod vôľovú kontrolu.

Biofeedback je súčasne terapeutická metóda, vďaka ktorej sa môže klient podľa individuálne nastaveného tréningu naučiť čiastočne ovládať svoje fyziologické reakcie v strese. Terapia pomáha eliminovať nežiaduce dôsledky stresu, ktorými sú napr. psychická nepohoda, nepríjemné úzkostné stavy, podráždenosť, bolesti hlavy, problémy s trávením, svalové napätie, únava, nadmerné potenie, zhoršenie koncentrácie, sklon k depresii, atď..

Neurofeedback

Psychologicko-medicínska metóda, ktorá umožňuje reguláciu mozgovej aktivity pomocou špeciálneho počítačového programu.

EEG biofeedback, označovaný tiež ako neurofeedback, je psychologicko-medicínska metóda, ktorá umožňuje reguláciu mozgovej aktivity pomocou špeciálneho počítačového programu. Mozgová aktivita sa zobrazuje do parametrov počítačovej hry, ktoré podávajú spätnú informáciu o aktuálnom ladení či rozladení mozgových vĺn. Žiaduca aktivita mozgu je posilňovaná tak dlho, kým si klient spôsob regulácie zapamätá a osvojí. Inak povedané, takto je možné jednoduchou a hravou formou ovládať svoje zdravie a výkony pomocou signálov z vlastného tela.

Manažment stresu

Človek pod vplyvom dlhodobo pôsobiaceho stresu nedosahuje optimálny výkon, chýba mu energia a motivácia, jeho práca môže vykazovať zvýšenú chybovosť.

Zámerom je navrhnúť a implementovať komplexný program manažmentu stresu a optimalizácie výkonu pomocou biofeedback metódy.

Pre jednotlivcov

Pri tréningu nejde len o použitie prístrojovej metódy, ale o komplexný a individuálny prístup ku každému klientovi, vrátane jeho edukácie a priebežného prispôsobovania tréningových cieľov podľa dosiahnutých výsledkov.

Pre firmy

Len zdravý zamestnanec môže byť plnohodnotný člen každého tímu. Dôležitosť duševnej pohody zamestnancov si uvedomuje čoraz viac organizácií.

Stresový audit

Pomôže identifikovať typické vzorce reaktivity počas stresu a zotavenia sa po strese. Každý účastník spozná, ako sa stres prejaví na jeho psychofyziologických hodnotách, s vysvetlením, ako môže tento vzorec ovplyvňovať jeho výkon a zdravie z dlhodobého hľadiska.

komplexný program manažmentu stresu a optimalizácie výkonu

Získanie odolnosti voči stresu a dosiahnutie lepšej koncetrácie.

PhDr. Drahomíra Polakovičová, PhD.
Ľudová 10
Trnava, 917 01
Slovakia
Mobil: 0903 748 055